Tankar under stjärnorna

Stjärnhamnsvisionen innebär skapandet av ett nytt samhälle, en ny typ av företag, en ny typ av skola, sjukvård och ett helt nytt sätt att tänka kring design av hållbara städer, skapade för att fungera som stöttepelare för vår biosfär och även som inkubatorverksamheter inför vårt stora språng ut bland stjärnorna. Det är en vision som kräver att du vaknar upp ur masshypnosen. Det är dags att vakna. Nu!

Du lever i en civilisation på randen till total kollaps, där otaliga dystopier tävlar med varandra om vilken av dem som ska få vinna tronen i historieböckerna som den avgörande nyckeln till vår civilisations undergång.

Du kanske tillhör undantaget och stirrar förundrat omkring dig när dina medmänniskor ägnar merparten av sin vakna lediga tid åt att titta på TV och diskutera olika tävlingar eller prata politik i termer av vi och dem, något som tyvärr kommer bli mer och mer vanligt ju närmare avgrunden vi kommer.

Homo Sapiens är inte kända för att basera sina beslut på logik utan på emotionella uppleveser triggade av de hallucinationer de har om orsak och verkan. Hellre än att äga ansvaret över sina handlingar väljer hon allt som oftast att projicera det på andra, med förföljelser, förintelseläger och krig som följd. Men det finns hopp.

Många börjar vakna till och inser att det internationella bankväsendet har gjort nationer ruinerade och tvingat dem att montera ned sina skyddsnät och sälja ut tillgångar till globala företag, ägda av samma banker. Global biologisk terrorism (industriellt jordbruk) baserat på ändliga resurser (primärt olja) och på konstgödning och spridning av både pesticider och genmanipulerade sterila grödor har slagit ut stora delar av planetens förmåga att hålla oss vid liv. Våra hälsoproblem eskalerar genom energirika och näringsfattiga produkter som har lång livslängd och samtidigt kraftigt förkortar vår egen. Mördande reklam hackar sönder vår uppmärksamhet och hjärntvättar de svaga av oss till att tro att vägen till lycka går genom ökad konsumtion, samtidigt som vi dränks av erbjudanden om att låna för att kunna handla nu, direkt och trigga det korta lyckorus som dopaminet ger den shoppingberoende. Många sitter fast i lyxfällan, fler kommer det att bli.

Människor lever i allt högre grad ensamma, samtidigt som många är hemlösa och fattiga. Att ha råd att äta ren, näringsrik och obesprutad mat är ett privilegium som är tillgängligt för ett litet fåtal eftersom ekologiska produkter är så pass dyra. Barn växer upp på snabbmat som gör dem sjuka och blir livstidskonsumenter av symptomdämpande mediciner, trots att det finns forskningsresultat inom näringsterapin som visar på enastående resultat av rätt kost.

Många har inte längre råd med eget boende, eftersom priserna drivits upp och många lever tyngda av en skuldbörda som tvingar dem ut i hemlöshet den dag de förlorar jobbet eller drabbas av sjukdom, eftersom skyddsnäten har havererat. I jakten på självförverkligande och hyllandet av individens val glömde vi bort att förutsättningarna för att kunna njuta av det livet är att vi solidariskt stöttar varandra.

Våra barn kan inte flytta hemifrån, för det finns varken jobb eller någonstans att bo – förutsatt att de inte har rika föräldrar eller själva skuldsätter sig för att därefter vara slavar i det ekonomiska ekorrhjul vars heliga ko är evig tillväxt – på en planet med begränsat livsrum och ändliga resurser.

Då har vi inte ens lyft fram de som i dag stämplas som avvikande och dysfunktionella. De vars immunitet mot hjärntvätten gör att de inte klarar sig i ett skolsystem utformat för att eliminera kreativt tänkande och skapa goda, lydiga arbetare och lyckliga konsumenter.
De som av den sovande populationen stämplas som avvikande och dysfunktionella, fast de besitter precis de gåvor som vi som art behöver för att bryta oss loss från det system vi blivit slavar under.

Ett system som faktiskt inte ens behöver någon bakomliggande konspiration för att med matematisk precision föra oss mot avgrunden, utan utifrån enkla underliggande regler som vi själva skapat och valt (men tror är facit) tickar på som en maskin där vi alla blivit slavar med allt mindre förmåga och kraft att bryta oss fria.

Med utgångspunkt från min föreställning om att ovanstående är sant, är det säkert inte någon överraskning för dig att jag välkomnar en systemkrasch och en chans att starta om. Det jag däremot inte tycker vore trevligt är effekterna av en sådan krasch, då det med vårt historiska facit på hand förmodligen kommer leda till fullkomligt kaos.

Bland de uppvaknande människorna finns fröet till något nytt, något bättre och en chans att ovanpå spillrorna av det förflutna visa att vi kan lära oss av våra misstag och börja om på nytt, även om våra förutsättningar radikalt kommer att ha förändrats.

Vi behöver ett samhälle fritt från olja, med tillgång till ren energi, öppna tekniker och standarder som gör att företag och advokater får leta efter andra födkrokar än att försöka stämma alla de som utbyter kunskaper och förfinar gemensamt utvecklade tekniska lösningar.

Det är min övertygelse om att detta inte kommer att ske som ett resultat av politiska framgångar, inte heller som ett resultat av att de globala parasiterande företagen som i dag har allt att tjäna på att behålla status quo plötsligt byter strategi. Snarare kommer det förmodligen att kosta både mig och andra en del att slåss för detta. Men låt mig vara tydlig med detta från början. Jag demoniserar inte individer och letar inte efter en konspiration.

Jag ser nuläget som en effekt av ett antal regler (automatiserad aktiehandel med ägarbyten på nanosekundsnivå, krav på vinstmaximering för avkastning till aktieägare som i sin tur utgörs fonder vars handel styrs av datorprogram och inte av ett långsiktigt ägande och intresse i respektive företags åtagande gentemot kunder, medarbetare och det samhälle där det verkar), samt den av ekonomer marknadsförda idén om evig tillväxt i kombination med bankernas möjlighet att skapa pengar ur tomma intet och därigenom mycket framgångsrikt skapa ekonomiska bubblor där man driver upp värde för att sedan spräcka bubblorna och tvinga låntagare att lämna över ägandet.

Visst gör det ont när knoppar brister. Där en del ser civilisationens undergång ser andra dess födelse. En del ser dödskamp andra födslovärkar. Det som larven kallar livets slut, kallar vi andra för fjäril. Så sluta larva dig – utvecklas nu.