Start

Med avstamp i Bengt Warnes tankar om humanekologi och hans visionära syn på arkitektur med ett boende i symbios med planetens övriga ekosystem, samt med blicken ut i rymden och sikte på framtida kolonialisering av beboeliga exoplaneter, drömmer vi om en framtid som vi hämtar inspiration från för att förverkliga den redan här och nu.